Gjenåpning av skolen for alle klassene

Runes Bil og MC Trafikkskole AS

Gjenåpning av skolen for alle klassene

Da er kjøreskolen endelig helt åpen igjen og vi er klar til å hjelpe alle som vil fortsette kjøreopplæringen sin, og alle nye som vil starte :)

Pga koronasituasjonen, og hensynet til smittvernregler vil vi minne om et par viktige forhåndsregler vi alle må ta.

Dersom du føler deg uvel eller på annen måte er syk, så utsett kjøretime.

Husk å vaske hender før hver kjøretime.

Pass på avstand til andre, evt elever på kurs. 1 meter avstand.

 Dette vil vi nok klare å gjennomføre helt fint, og det vil gå bra:)

Mvh Runes Bil og MC 

Ta kontakt